Success Stories

Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.

วันที่ 10 เมษายน 2567 นางศิริรัตน์ อายุวัฒน์ กรรมการและประธานฝ่ายราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ (ผู้แทนศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ รามสูต) นางจุฑามาศ คชาชีวะ กรรมการฝ่ายราชประชาสมาสัยฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงาน มหกรรมยางพาราและเกษตรแฟร์ EEC ไทย-จีน 2024 ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางพาราเชื่อมโยงภายในและต่างประเทศ ช่วยยกระดับราคายางพาราให้มีเสถียรภาพและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันที่ 5 เมษายน 2567 สถาบันราชประชาสามาสัยได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพระผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ รามสูต ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นายแพทย์สุรศักดิ์ สัมปัตตะวนิช กรรมการและประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ให้โอวาทและอวยพรแก่เจ้าหน้าที่และคณะทำงาน

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชประชาสมาสัย ณ สถาบันราชประชาสมาสัย จ.สมุทรปราการ

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 3/2566

การประชุมโครงการเครือข่ายสานฝันเพื่อเด็กและเยาวชน วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

วันที่ 20 -22 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการฝ่ายราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ได้ลงพื้นที่ประสานติดตามงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ โดย คุณศิริรัตน์ อายุวัฒน์ คุณจุฑามาศ คชาชีวะ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดสุรินทร์ โดยเข้าพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายสันทัด แสนทอง ) และเข้าพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายจำเริญ แหวนเพ็ชร์) และ เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะงานของมูลนิธิฯ ที่เกี่ยวกับจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานศึกษา และนักเรียนทุนพระราชทาน ผู้ปกครองและคุณครู พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวนักเรียนทุนพระราชทาน

ประชุมคณะกรรมการจัดทำจุลสารด้วยรักปีที่ 17 ฉบับที่ 47 ซึ่งมีกำหนดที่จะออกในช่วง เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566เเละตัดสินการประกวดภาพวาดเเละเรื่องสั้น ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-12.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการ มูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ ชั้น 2

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.

พิธีมอบโล่ให้แก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานโรคเรื้อนซึ่งเกษียณอายุราชการประจำปี 2566 โดยมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 คณะกรรมฝ่ายราชประชาสมาสัย เฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมประชุม โครงการสานฝันเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2566

ประชุมผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 - 2566 และ พิจารณาร่างงบประมาณปี 2567 ของฝ่ายสวัสดิการ มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยศาสตราจารย์นายเเพทย์ธีระ รามสูต ประธานกรรมการมูลนิธิฯ นางศิริรัตน์ อายุวัฒน์ ประธานกรรมการฝ่ายราชประชาสมาสัยฯเเละเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบเงินสนับสนุนจากมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงเเรมเอราวัณ จำนวน 4,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้เเก่บุตรกำพร้าที่ประสบภาวะยากลำบากในชนบท

โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนพระราชทาน ค่ายสานรักครอบครัว สายสัมพันธ์เข้มแข็ง ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปร่วมพิธีงานศพ นาวาเอกหญิง(พิเศษ) มยุรี อรัณยกานนท์ ตำแหน่งกรรมการและและรองเลขาธิการ มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดศรีเอี่ยม แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญประจำปี 2566 และประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2566 นำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ รามสูต ประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 25 พ.ค. 2566 ณ ห้องประชุมจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 24 เมษายน 2566 ชมรมร่วมใจราชประชาสมาสัยได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยมีนายแพทย์สุรศักดิ์ สัมปัตตะวนิช ประธานร่วมใจราชประชาสมาสัย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้และมีการรดน้ำขอพรจาก ศ.นพ.ธีระ รามสูต ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต นพ.สรุศักดิ์ สัมปัตตะวนิช และนางทัศนีย์ อินทราทิพย์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม 7/2 ชั้น 7 อาคารอาชีวเวชศาสตร์ สถาบันราชประชาสมาสัย จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 นำโดยนายแพทย์สุรศักดิ์ สัมปัตตะวนิช กรรมการและประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เเละเจ้าหน้าที่สถาบันราชประชาสมาสัย เดินทางไปร่วมพิธิไว้อาลัย นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์ กรรมการ มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ คริสตจักรน้ำพระทัยนนทบุรี

การประชุม 21st International Leprosy Congress 2022 ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2565 ณ กรุงไฮเดอราบัด ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย

16 มกราคม 2566 วันราชประชาสมาสัย นายแพทย์สุรศักดิ์ สัมปัตตะวนิช ประธานฝ่ายสวัสดิการ มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมงานวันราชประชาสมาสัยและเป็นประธานเปิดซุ้มประตูชุมชนโนนสมบูรณ์และลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการจากโรคเรื้อน ณ ชุมชนโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น

มื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 คณะบรรณาธิกา โดย ดร.ดุษฎี เจริญสุข บรรณาธิการ เป็นประธานที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการตัดสินผลการประกวดภาพวาดและเรื่องสั้น

วันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ โดยนางศิริรัตน์ อายุวัฒ์ ประธานกรรมการฝ่ายราชประชาสมาสัยฯและคณะทำงาน ออกปฏิบัติงานการประสานติดตามงานหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 รายการ สุขภาพดี 4 มิติ ได้มีการสัมภาษณ์ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ รามสูต

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ

ประธานเเละคณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัยพร้อมคณะ เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าถวายเงินฯลฯ

วันที่ 20 พ.ค. 2565 คณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 ทางไกล (VDO Conference) ผ่านระบบโปรแกรม Webex Meeting

พิธีสวดพระอภิธรรม ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ศาลาพีชานนท์ (ศาลา 2) วัดธุาตทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการ "ค่าของแผ่นดิน" ปี 2564

การประชุมฝ่ายราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1/2565

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้